skip to content

Cookie-uri pe site-ul UE

Folosim cookie-uri pentru a furniza o experienta optimă de navigare pe site-ul nostru. Continuaţi fără a schimba setările, şi veţi primi cookie-uri, sau schimbaţi setările cookie-urilor în orice moment.

Continuaţi
 
 
 

Rezultatele EUROSCOLA 2016

Biroul de Informare al Parlamentului European în România și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță încheierea evaluării proiectelor prezentate în cadrul celei de-a IX-a ediții a concursului național "Euroscola" 2016.

Primele treisprezece echipe clasate în concurs vor participa la Zilele Euroscola de la Strasbourg în datele indicate în tabelul care cuprinde rezultatele finale. Liceele din care provin aceste echipe vor primi o invitație oficială de participare la Zilele Euroscola în care vor fi prezentate mai multe informații legate de desfășurarea evenimentului de la Strasbourg.

Conform regulamentului de participare la concursul național Euroscola un liceu nu poate participa doi ani la rând la Ziua Euroscola de la Strasbourg. În schimb, un liceu poate participa în fiecare an la concursul național.

Până în luna iunie 2017 vom anunța următoarele echipe care vor participa la Zilele Euroscola începând din luna septembrie 2017 (nu suntem în măsură să precizăm în acest moment câte Zile Euroscola se vor organiza în a doua parte a anului 2017).

***

Începând cu anul 2017, regulile financiare care se aplică în contextul Programului Euroscola, s-au schimbat. Găsiţi mai jos elementele de noutate din regulament.

Vă rugăm să ne contactați în cazul în care aveți neclarități.

***

 

Concursul național EUROSCOLA, ediția  a IX-a (2016)

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice (MENCȘ), lansează cea de a IX-a ediție a concursului național pentru licee, EUROSCOLA 2016.

Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a refugiaților și umanitară excepțională: sute de mii de oameni fug din țara lor, victime ale războiului, sărăciei și traficanților, pentru promisiunea unei vieți mai bune într-o Europă care se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, a libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor.

Gestionarea eficace a migraţiei constituie o provocare pe termen lung la care construcția europeană, caracterizată prin stat de drept, democrație, pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi,  trebuie să răspundă prin acţiuni pe mai multe planuri, astfel încât fenomenul migraţiei să fie abordat sub toate aspectele sale: stabilitatea economică şi politică, drepturile omului, securitatea, gestionarea crizelor, precum şi aspectele umanitare şi cele legate de dezvoltare şi de mobilitate.

Informații despre proiect

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE) și Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice (MENCȘ) invită toate liceele interesate să participe la concursul Euroscola care se va desfășura sub titlul „Criza refugiaților într-o Europă a valorilor”.

Elevii sunt invitaţi să conceapă,  pornind de la o idee originală, scenariul unei scurte piese de teatru (scenetă), cu durata de 10 minute, pe o temă legată de criza refugiaților. Ei își vor asuma diferite roluri (scenariști, regizori, actori, costumieri, operatori etc.) pentru crearea scenariului, punerea în scenă a piesei de teatru cu includerea unor metode creative (muzică, dans, proiecții etc.) și filmarea punerii în scenă. Piesa de teatru va fi prezentată în public, în cadrul școlii sau într-un cadru mai larg.

Pentru realizarea proiectului, organizatorii concursului propun, orientativ, un număr de cuvinte cheie de la care se poate porni (cu recomandarea unei selecții din această listă):

Uniunea Europeană, stat membru al Uniunii Europene, Parlamentul European, valorile europene, drepturile omului, criza refugiaților, Siria, solidaritate, responsabilitate comună, Centrul European de Combatere a Terorismului (ECTC), combaterea terorismului, situația din Mediterana, discriminare, criza economică, intensificarea sărăciei, război, consecințele umanitare ale actualei crize a refugiaților, solicitanți de azil, integrare, integrare culturală, situația femeilor refugiate, locuri de muncă, stereotipuri, combaterea sărăciei, accesul la sănătate, educație, cultură, fonduri europene pentru integrarea refugiaților, voluntari, voluntariat, asistență alimentară, asistență de sănătate de urgență, adăpost, apă, servicii sanitare și de igienă, protecție, educație, ajutor umanitar, trecerea ilegală a frontierei, centre de primire, poziția vulnerabilă a copiilor, dreptul fiecărui copil de a fi tratat în primul rând ca un copil.

Proiectul va avea următoarele obiective:

- o mai bună cunoaştere a Uniunii Europene și a valorilor pe care se întemeiază aceasta;
- creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a elevilor cu privire la contextul social, economic și politic european contemporan;
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor și abilităților de lucru în echipă la elevi;
- dezvoltarea abilităților creative ale elevilor;
- realizarea și filmarea unei scurte piese de teatru (scenete)  care să evidențieze creativitatea elevilor și înțelegerea contextului propus pentru tema dată.

Dosarul proiectului

I. Demararea proiectului, la nivelul unității de învățământ, va fi anunțată online, pe site-ul școlii sau în mediile de comunicare socială (de ex. Facebook). În anunţ se vor menţiona: numele liceului, obiectivele proiectului, componența echipei și stadiile proiectului.

În mod obligatoriu, unitatea de învățământ va trimite o notificare referitoare la demararea proiectului, cu includerea link-ul la anunțul online, la adresele de e-mail ale BIPE şi MENCȘ:

epbucarest@europarl.europa.eu şi, respectiv, rddcherciu@gmail.com.

II. După derularea proiectului, școlile vor trimite dosarul proiectului care va conține:

1. descrierea în limba engleză (sau franceză) şi în limba română a proiectului conceput și realizat de elevi, cu prezentarea, în încheiere, a rezultatelor implementării proiectului. Descrierea va fi redactată ca document Word, între 3 - 5 pagini editate în Times New Roman 12, cu un spațiu și jumătate între rânduri. La descriere se vor ataşa materiale care vor ilustra diversele etape ale implementării proiectului (fotografii, materiale audio/video, albume, pagini de internet etc.).

În prezentarea rezultatelor proiectului se va evidenția impactul implementării acestuia asupra elevilor participanți la proiect. De asemenea se va urmări impactul prezentării piesei de teatru în public (în cadrul școlii sau într-un cadru mai larg).

2. scenariul piesei de teatru (în limba română);

3. filmul video cu înregistrarea reprezentației piesei de teatru în limba română.

Dosarul proiectului depus de școlile participante la concursul național Euroscola va fi însoțit de o scrisoare cu antetul liceului (obligatoriu) în care se vor menționa următoarele informații:

- numele și tipul liceului;

- adresa școlii;

- numărul de telefon al școlii;

- adresa de e-mail a școlii;

- numele celor doi profesori coordonatori ai echipei de elevi;

- numărul de telefon și adresa de e-mail a celor doi profesori coordonatori;

- lista elevilor (nume, prenume, clasa, anul nașterii - maximum 24 de persoane) care au lucrat la realizarea temelor de concurs și a profesorilor (maximum 2 persoane) care au coordonat echipa de elevi pentru desfășurarea activităților în cadrul concursului. Această echipă, în cazul în care liceul se va număra printre câștigători, va participa la un eveniment Ziua Euroscola organizat la Strasbourg (în condițiile menționate mai jos, sub titlul: "Cine poate participa la programul Euroscola?").

Scrisoarea va fi semnată de directorul liceului (pe scrisoare va apărea și numele în clar al directorului liceului) și va fi ștampilată în mod corespunzător.

Numele elevilor propuşi pentru echipele participante la concursul naţional Euroscola pot fi schimbate, până la data participării la Ziua Euroscola de la Strasbourg, în cazul echipelor câştigătoare, numai din motive obiective şi cu acordul prealabil al BIPE și MENCȘ obținut în scris (mesaj e-mail).

Un liceu va trimite un singur dosar. În cazul în care un liceu va trimite mai multe dosare, acesta va fi eliminat din concurs.

Proiectele vor fi trimise prin poștă sau depuse la adresa:

Biroul de Informare al Parlamentului European în România
Str. Vasile Lascăr, nr. 31, etaj 1
cod 020492
București - sector 2

Vă rugăm să specificați pe plic: "Pentru concursul Euroscola"

Termen limită de trimitere a proiectelor: 10 octombrie 2016 (data înregistrării poștale). Dosarele pot fi depuse la Biroul de Informare al Parlamentului European în România până la 10 octombrie 2015, ora 13:00.

Evaluarea proiectelor se va face pe baza următoarelor criterii:
- modalitatea de prezentare a proiectului (scop, obiective, grupuri-țintă, participanți, descriere etc.) (2 puncte);

- impactul implementării proiectului asupra contextului local prezentat în descrierea proiectului (2 puncte);

- ilustrarea implementării proiectului prin alte materiale decât filmarea piesei de teatru (materiale audio/video - de ex. "the making of" sau de tip trailer - albume foto, grafică, pagini de internet etc.) (2 puncte);

- calitatea expunerii proiectului în limba străină (2 puncte);

- calitatea expunerii proiectului în limba română (2 puncte).

Total: 10 puncte

În evaluarea scenariului și a filmării:

- relevanța scenariului pentru tema propusă (2 puncte);

- calitatea exprimării în limba română (2 puncte);

- originalitatea și creativitatea scenariului (2 puncte);

- claritatea mesajelor transmise (2 puncte);

- utilizarea selectivă a unor cuvinte-cheie din lista propusă mai sus (2 puncte)

- calitatea filmării (imagini, sunet etc.) (2 puncte).

Total: 12 puncte

Dosarele vor fi evaluate de un juriu format din membri/ reprezentanți ai BIPE și MENCȘ și experți în arte vizuale și creative. Nu se va da curs solicitărilor ulterioare de justificare a deciziilor juriului, primite de la școlile participante. Școlile câștigătoare vor primi din partea Biroului de Informare al Parlamentului European de la Strasbourg, în anul 2016, cu aproximativ 60 de zile înainte de ziua fixată pentru participarea la evenimentul de la Strasbourg, o scrisoare de invitație oficială care va cuprinde toate informațiile necesare organizării deplasării la Strasbourg și participării la Ziua Euroscola.

***

Descrierea programului Euroscola

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene. Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a învăța despre modul de viață, despre viziunile și așteptările tinerilor din alte state membre ale Uniunii.

Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an. Fiecare eveniment reunește peste 500 de elevi din toată Uniunea Europeană.

Participanții la Strasbourg sunt împărțiți în grupuri multilingve. Pentru o zi, ei devin membri ai Parlamentului European. În această calitate ei discută în comisii și formulează propuneri legislative, dezbat propunerile în plen, adresează întrebări, fac comentarii și adoptă sau resping propunerile legislative într-o altă limbă decât limba lor maternă. La sfârșitul zilei, fiecare participant va primi un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului European. Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru acoperirea costurilor călătoriei la Strasbourg.

Cine poate participa la programul Euroscola?

La concursul național Euroscola pot participa elevii claselor IX – XI. Fiecare liceu participant poate fi reprezentat de o echipă formată din cel mult 24 de elevi și 2 profesori coordonatori. Grupurile de elevi pot proveni dintr-o clasă sau din diferite clase ale aceluiași liceu. Un liceu poate participa la concurs cu o singură echipă. Un liceu nu poate participa doi ani la rând la Ziua Euroscola de la Strasbourg. În schimb, un liceu poate participa în fiecare an la concursul național.

Pentru participarea la concursul național, liceele vor primi o diplomă de participare și, dacă vor fi invitate la Ziua Euroscola, vor primi un certificat de participare la programul Euroscola de la Strasbourg.

La evenimentele Ziua Euroscola organizate la Strasbourg în anul 2017, pot participa echipele de elevi care s-au clasat pe primele locuri la concursul național Euroscola în anul 2016 şi care nu au participat la nicio sesiune a evenimentului Ziua Euroscola în anul 2016 la Strasbourg. Numărul echipelor clasate pe primele locuri este dat de numărul evenimentelor planificate la Strasbourg în cadrul programului Ziua Euroscola în cursul anului 2017.