Cookie-uri pe site-ul UE

Folosim cookie-uri pentru a furniza o experienta optimă de navigare pe site-ul nostru. Continuaţi fără a schimba setările, şi veţi primi cookie-uri, sau schimbaţi setările cookie-urilor în orice moment.

Continuaţi
 
 
 

Rezultatele concursului naţional EUROSCOLA, ediția a VII-a (2014/ 2015)

Biroul de Informare al Parlamentului European în România și Ministerul Educației Naționale anunță încheierea evaluării proiectelor prezentate în cadrul celei de-a VII-a ediții a concursului național "Euroscola" 2014/ 2015.

Primele zece echipe clasate în concurs vor participa la Zilele Euroscola de la Strasbourg în datele indicate în tabelul care cuprinde rezultatele finale. Liceele din care provin aceste echipe vor primi o invitație oficială de participare la Zilele Euroscola în care vor fi prezentate mai multe informații legate de desfășurarea evenimentului de la Strasbourg.

Tabelul cu rezultatele evaluării și cu data de participare la Zilele Euroscola poate fi decărcat aici:

Până în luna iunie 2015 vom anunța următoarele echipe care vor participa la Zilele Euroscola începând din luna septembrie 2015 (nu suntem în măsură să precizăm în acest moment câte Zile Euroscola se vor organiza în a doua parte a anului 2015).

 

Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a VII-a (2014/ 2015)

Biroul de Informare al Parlamentului European în România și Ministerul Educației Naționale anunță încheierea evaluării proiectelor prezentate în cadrul celei de-a VII-a ediții a concursului național "Euroscola" 2014/ 2015.

Uniunea Europeană influențează și definește conviețuirea și bunăstarea celor peste 500 de milioane de cetățeni ai statelor membre. Deciziile luate la nivelul Uniunii afectează în mod semnificativ viața tuturor cetățenilor. Cetățenii europeni, prin participarea directă sau indirectă la luarea deciziilor, influențează felul în care se dezvoltă construcția europeană și, implicit, propriul lor viitor.

Anul 2014, anul alegerilor europene, reprezintă şansa cetăţenilor europeni de a decide cine îi reprezintă în Parlamentul European. Este anul în care putem spune: „Acum e altfel!” pentru că, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, alegerile pentru Parlamentul European vor influenţa şi alegerea Preşedintelui Comisiei Europene şi, implicit, a comisarilor europeni. De aceea, participarea cetățenilor români la vot într-un număr cât mai mare este importantă şi reprezintă o modalitate de a avea un cuvânt de spus asupra deciziilor la nivel european.

Informații despre proiect:

În contextul anului în care se desfăşoară alegerile pentru Parlamentul European şi, în continuare, procedura de alegere a preşedintelui Comisiei Europene, Biroul de Informare al Parlamentului European în România şi Ministerul Educaţiei Naţionale invită toate liceele interesate să participe la concursul Euroscola cu tema „Împreună pentru tinerii Europei - o propunere legislativă de succes”.

Elevii sunt  invitaţi să simuleze activităţile legate de adoptarea unei rezoluţii în Parlamentul European, în cadrul procedurii legislative ordinare (codecizie). Simularea va porni de la o propunere legislativă iniţiată de Comisia Europeană, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Împreună pentru tinerii Europei. Apel la acțiune pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor (COM/2013/0447 final), care va fi discutată la nivelul comisiei parlamentare permanente Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, urmând să se încheie cu adoptarea sau respingerea acesteia în plenul Parlamentului.

Textul propunerii legislative în limbile română, engleză şi franceză poate fi descarcat la următorul link:

De asemenea, textul poate fi descărcat de aici:

În cadrul prezentului concurs, elevii îşi vor asuma următoarele roluri:

- Comisia parlamentară Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, ai cărei membri vor analiza propunerea legislativă şi vor întocmi raportul asupra acesteia;

- raportorul pentru propunerea legislativă, care o va susţine în plen şi va răspunde interpelărilor în plen

- membrii Parlamentului European, care vor adopta propunerea legislativă sau o vor respinge, dupa ce vor adresa intrebări raportorului

Proiectul va fi conceput de câte o echipă/ liceu, formată din cel mult 24 de elevi cu vârste cuprinse între 15-18 ani, coordonată de două cadre didactice și poate fi realizat oricând în perioada 14 aprilie 2014 - 10 octombrie 2014.

Proiectul va avea următoarele obiective:

  • o mai bună cunoaştere a instituţiilor europene şi a rolului Parlamentului European în procesul decizional al Uniunii Europene;
  • responsabilizarea elevilor prin simularea rolului de membri ai Parlamentului European;
  • informarea tinerilor despre necesitatea de a participa la alegerea reprezentanților români în Parlamentul European;
  • dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de lucru în echipă la elevi;
  • realizarea unui film care să simuleze prezentarea în plen a raportului pe marginea iniţiativei legislative propuse, dezbaterea pe marginea lui (3 interpelări) şi votul final.
 

Pentru mai multe informaţii despre parcursul unei iniţiative legislative de la trimiterea în Parlamentul European până la adoptarea sa, puteţi consulta următoarele link-uri:

 
 

Dosarul proiectului:

I. Demararea proiectului, la nivelul unității de învățământ, va fi anunțată online, pe site-ul școlii sau în mediile de comunicare socială (de ex. Facebook) și, în acelaşi timp, la adresele de e-mail ale BIPE şi MEN:
epbucarest@europarl.europa.eu şi, respectiv, rddcherciu@gmail.com.

În anunţ se vor menţiona: numele liceului, obiectivele proiectului, componența echipei, stadiile proiectului;

II. După derularea proiectului, școlile vor trimite dosarul proiectului care va conține:

1. descrierea în limba engleză sau franceză şi în limba română a proiectului conceput și realizat de elevi, pe etape, pornind de la iniţiativa legislativă şi terminând cu numărarea voturilor şi adoptarea raportului legislativ (întocmirea raportului în comisia permanentă relevantă/ prezentarea raportului în plen - argumentaţie/ dezbaterea raportului legislativ în plen – raportorul răspunde întrebărilor şi preocupărilor ridicate de alţi eurodeputaţi în plen/ votul final şi adoptarea raportului legislativ).

- descrierea va fi redactată ca document Word, între 3 - 5 pagini editate în Times New Roman 12, cu un spațiu și jumătate între rânduri;

- la descriere se va ataşa ilustrarea implementării proiectului (fotografii, materiale audio/video, albume, pagini de internet etc.).

2. argumentaţia iniţială a raportorului pentru iniţiativa legislativă propusă precum şi o listă cu 3 întrebări (interpelări) adresate de eurodeputaţi în plen şi răspunsul raportorului la interpelări. Acest document va fi redactat numai în limba română.

3. filmarea simulării dezbaterii în plen, în limba română, care va cuprinde argumentaţia iniţială a raportorului şi adresarea celor 3 întrebări de către europarlamentari şi răspunsul raportorului la acestea.

Dosarul proiectului depus de școlile participante la concursul național Euroscola va fi însoțit de o scrisoare cu antetul liceului (obligatoriu) care va menționa:
- numele și tipul liceului,

- adresa școlii,

- numărul de telefon al școlii,

- adresa de e-mail a școlii,

- numele celor doi profesori coordonatori ai echipei de elevi,

- coordonatele celor doi profesori (nr. telefon, adresa e-mail),

- lista elevilor (nume, prenume, clasa, anul nașterii - maximum 24 de persoane) care au lucrat la realizarea temelor de concurs și a profesorilor (maximum 2 persoane) care au coordonat echipele de elevi pentru desfășurarea activităților în cadrul concursului. Aceste echipe, în cazul în care liceul se va numără printre câștigători, vor participa la evenimentul Zilele Euroscola organizat la Strasbourg (în condițiile menționate mai jos, sub titlul: "Cine poate participa la programul Euroscola?")

Scrisoarea va fi semnată de directorul liceului (pe scrisoare va apărea și numele în clar al directorului liceului) și va fi ștampilată în mod corespunzător.

Numele elevilor propuşi pentru echipele participante la concursul naţional Euroscola pot fi schimbate, până la data participării la Zilele Euroscola de la Strasbourg, în cazul echipelor câştigătoare, numai din motive obiective şi cu acordul prealabil al Biroului de Informare al Parlamentului European în România şi al Ministerului Educaţiei Naţionale.

Un liceu va trimite un singur dosar. În cazul în care un liceu va trimite mai multe dosare, acesta va fi eliminat din concurs.

Proiectele vor fi trimise prin poștă la adresa:

Biroul de Informare al Parlamentului European în România
Str. Vasile Lascăr, nr. 31, etaj 1
Cod 020492
București - sector 2

Vă rugăm să specificați pe plic: "Pentru concursul Euroscola"

Termen limită de trimitere a proiectelor: 10 octombrie 2014 (data înregistrării poștale).

Evaluarea proiectelor se va face pe baza următoarelor criterii:

 • modalitatea de prezentare a proiectului (scop, obiective, grupuri-țintă, participanți, descriere etc.) (2 puncte);
 • fundamentarea raportului comisiei parlamentare permanente asupra iniţiativei legislative (2 puncte);
 • înţelegerea procedurii de adoptare şi, respectiv, de avizare a unei iniţiative legislative (2 puncte);
 • tehnici de argumentare utilizate în susţinerea iniţiativei legislative reflectate în răspunsurile la cele 3 (trei) interpelări adresate în plen (2 puncte);
 • ilustrarea implementării proiectului (filmarea simulării dezbaterii în plen, alte materiale audio/video, albume, pagini de internet etc.) (2 puncte);
 • calitatea expunerii în limba străină (2 puncte);
 • calitatea expunerii în limba română (2 puncte).

Total: 14 puncte

Dosarele vor fi evaluate de un juriu format din membri ai Biroului de Informare al Parlamentului European în România și ai Ministerului Educaţiei Naţionale. Nu se va da curs solicitărilor ulterioare primite de la școlile participante de justificare a deciziilor juriului. Școlile câștigătoare vor primi din partea Biroului de Informare al Parlamentului European de la Strasbourg, în anul 2015, cu aproximativ 60 de zile înainte de ziua fixată pentru participarea la evenimentul de la Strasbourg, o scrisoare de invitație oficială care va cuprinde toate informațiile necesare organizării deplasării la Strasbourg și participării la Ziua Euroscola.

Descrierea programului Euroscola

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene.

Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a învăța despre modul de viață, despre viziunile și așteptările tinerilor din alte state membre ale Uniunii.

Evenimentul Zilele Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an. La fiecare eveniment se adună aproximativ 600 de elevi din toată Uniunea Europeană.

Participanții la Strasbourg sunt împărțiți în grupuri multilingvistice care, pentru o zi, devin membri ai Parlamentului European. Ei discută și formulează, în comisii, propuneri legislative, dezbat propunerile în plen, adresează întrebări, fac comentarii și adoptă sau resping propunerile legislative într-o altă limbă decât limba lor maternă. La sfârșitul zilei, fiecare participant va primi un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului European. Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru acoperirea costurilor călătoriei la Strasbourg.

Cine poate participa la programul Euroscola?

La concursul național Euroscola pot participa elevii liceelor din toată țara. Fiecare liceu participant poate fi reprezentat de o echipă formată din cel mult 24 de elevi și 2 profesori coordonatori. Grupurile de elevi pot proveni dintr-o clasă sau din diferite clase ale aceluiași liceu. Un liceu poate participa, la concurs, cu o singură echipă. Un liceu nu poate participa doi ani la rând la Zilele Euroscola de la Strasbourg. În schimb, un liceu poate participa în fiecare an la concursul național.

Pentru participarea la concursul național, liceele vor primi un certificat de participare și, dacă vor fi invitate la Zilele Euroscola, vor primi un certificat de participare la programul Euroscola de la Strasbourg.

La Zilele Euroscola de la Strasbourg în anul 2015, pot participa echipele de elevi care s-au clasat pe primele locuri la concursul național Euroscola în anul 2014 şi care nu au mai participat la nici o sesiune a evenimentului Zilele Euroscola în anul 2014. Numărul echipelor clasate pe primele locuri este dat de numărul sesiunilor planificate în cadrul evenimentului Zilelor Euroscola organizat la Strasbourg în cursul anului 2015.